DOLAR 16,7656 0.32%
EURO 17,4851 -0.34%
ALTIN 972,970,32
BITCOIN 3252962,57%
Kahramanmaraş
22°

AÇIK

03:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Duyurusu
13 okunma

MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Duyurusu

ABONE OL
Ağustos 25, 2022 12:42
MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Duyurusu
0

BEĞENDİM

ABONE OL

dijital para

MalÎ Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Duyurusu

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu
idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri
Sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı
ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme
yapılacak kadro ve pozisyonların ait olduğu idarelerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı
mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır.

I – Sınav Başvuru Şartları

Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
3 – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
4 – ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
5 – Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,
6 – Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,
şartları aranır.

II – Sınav Başvurusu

Sınava ön başvurular, 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda
ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı aday (8000
aday) KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en
son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak
adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 10-16 Kasım 2022
tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya
bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında
ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 22 Kasım 2022 tarihi
olacaktır.
Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru
ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinden önce
ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III -Sınav Tarihi, Yeri Ve Başlama Saati

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav
10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.

IV – Sınav Şekli

Sınavda adaylara, her bir konu grubu itibarıyla 15’er soru olmak üzere toplam 60 sorudan
oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin
konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
a) İktisat:
1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
b) Maliye:
1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
c) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku,
5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
ç) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe,
2) Malî Analiz ve Raporlama.

V – Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde
bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları
için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak alınacak (400) kadro ve pozisyonun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1600 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine
ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet
sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI – Sözlü Sınav Ve Değerlendirilmesi

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının
açıklanmasından sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurmaları
zorunludur. Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.
Sözlü sınavda başarılı olanlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

VII -Sınav Sonucunun Değerlendirilmesi, Tercih Ve Yerleştirme

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda
aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.
ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını
tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya,
bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği
şekilde yaparlar.
Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM
tarafından idarelere yerleştirilirler.
Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro ve pozisyon sayıları, tercih ve
yerleştirme işlemleri ile diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara Bakanlığın resmî internet
sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII – Sınav Sonucunun Değerlendirilmesi, Tercih Ve Yerleştirme

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dâhilinde
yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

IX – Diğer Hususlar:

a) Adaylar, yazılı ve sözlü sınavında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve
geçerli bir kimlik belgesini (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarını veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli
olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
Geçici Kimlik Belgesi) yanlarında bulunduracaktır. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek
kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul
edilmeyecektir.
b) Özel yarışma sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde kamu idarelerini yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları
çalıştıkları kurumlara bildirilir.
İlan olunur. (BSHA)

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.